Newsourcing - Innovatieve software op maat
 

Software-Ontwikkeling-as-a-Service

Het Nieuwe Software Ontwikkelen gebeurt in de Cloud

EEN ONLINE DIENST OM SOFTWARE TO LATEN ONTWIKKELEN

Hoe mooi zou dát zijn…Zonder technische kennis, zonder programmeurs in dienst, zonder projectmanagement en ingewikkelde roadmaps of user interaction designs – zonder serverbeheer. Toekomstmuziek? Inmiddels niet meer! Op basis van 10 jaar ervaring met softwareontwikkeling, Web- & UX-design heeft Newsourcing een unieke SaaS dienst ontwikkeld: Software-Ontwikkeling-as-a-Service. Inderdaad: het Nieuwe Software Ontwikkelen gebeurt voortaan in de Cloud!

De complexe processen die Newsourcing voor het ontwikkelen van maatwerk software hanteert, hebben wij de afgelopen jaren steeds verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Die processen staan inmiddels zodanig op de rit, dat we ze hebben weten te vangen in een innovatief online dashboard. Daarmee bieden wij u een afgeschermd platform waarop u werkelijk álle facetten van het software ontwikkelingsproces kan volgen en beheren.

Een developer abonnement als SAAS-dienst

De truc in het ontwikkelen van complexe maatwerk applicaties? Allereerst: werken volgens de Scrum methode. Daarnaast: Dingen simpel en overzichtelijk houden. Niet alleen voor wat betreft de user interface en flow van de applicatie, maar ook voor de opdrachtgever. U bent de creatieve ondernemer, marketeer of project manager met een briljant idee. U zit niet te wachten op het schrijven van technische projectplannen of het maken van prototypes, noch zal u zich willen verdiepen in diepgravende UX-theorieën. Desondanks bent u de belangrijkste schakel in het ontwikkelingsproces.

Newsourcing biedt u de ruimte zich uitsluitend op de creatieve processen te richten. Dankzij Softwareontwikkeling-as-a-service zijn de enige inputs die u als opdrachtgever levert:

 • brainstorm sessies vooraf (op locatie of via Skype)
 • een ‘Go’ voor iedere projectfase
 • tussentijdse (functionele) feedback

Het mooie is dat wij laatstgenoemde twee processen in de vorm van stappenplannen wizards in een online systeem hebben geïntegreerd en er ons businessmodel aan hebben opgehangen. U rekent af per sprint; een korte periode (normaalgesproken twee weken) waarin alles in het werk wordt gesteld om een functioneel stukje software te produceren.

Mobiele app

Ook software laten ontwikkelen in de Cloud?

Wilt u meer weten over Software-Ontwikkeling-as-a-Service of een demonstratie krijgen van het systeem? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!
  Sparren over uw idee?

  pasfoto-sebas

  Waarom Software-ontwikkeling-As-A-Service

  Scherpe prijzen en Snelle Doorlooptijd

  Doordat wij Lean en volgens de Scrum-methode ontwikkelen levert Newsourcing in korte Sprints werkbare stukjes software op. Dat betekent een snelle oplevering en efficiënte kostenstructuur.

  Innovatieve aanpak gebaseerd op 10 jaar ervaring

  Onze processen hebben wij vertaald naar een vernieuwende aanpak, waarbij agile ontwikkeling en een slim dashboard centraal staan.

  Grip op uw projecten dankzij slimme online software

  Wij garanderen een optimale projectvoorbereiding als basis voor een snel en gericht ontwikkelingsproces waarbij u adequaat kunt bijsturen.

  Doorlopende procesbewaking door ervaren professionals

  Zowel bij de projectvoorbereiding, de ontwikkeling als de leerfase na oplevering kijken onze professionals over uw schouder mee. Via het dashboard monitoren wij voortgang, procesinrichting en communicatie.

  Kennismanagement staat centraal

  Kennis verdwijnt bij Newsourcing niet in de hoofden van programmeurs, maar wordt consequent gedocumenteerd in ons online systeem.

  Real-time monitoring in online dashboard

  24/7 inzicht in gewerkte uren, projectplanning en de status van abonnementen, tegoeden en facturen.

  Maatwerksoftware laten ontwikkelen in de cloud?

  Hoe het werkt:

  Aanmelden op intuïtief Dashboard

  Allereerst richten wij het dashboard voor u in. Wij verstrekken u een account, waarmee u exclusief toegang krijgt tot een afgeschermde omgeving met beveiligde verbinding. Hierin vindt u verschillende modules, die de aan uw account en project(en) toebehorende gegevens inzichtelijk maken.

  Naast contact- en facturatiegegevens betreft dit Communicatie, Projecten, Actiepunten, Kennis en Rapportage. Projectmatige communicatie- en informatiestromen zijn zorgvuldig gescheiden van Projectplan, Product Backlog en Urenlijsten.

  Wizard doorlopen, inputs aanleveren

  Bij het ontwikkelen van software volgen wij vastomlijnde procedures en methoden – ongeacht de aard van ieder project. Op basis van 10 jaar ervaring met softwareontwikkeling en het continu stroomlijnen van zowel communicatie- als informatiestromen hebben wij die processen weten te ‘vangen’ in een uniek online systeem.

  Dit platform stelt u allereerst in staat om uw projectplan op dynamische wijze samen te stellen, door online een gericht stappenplan door te lopen. Hierbij loodsen wij u in 3 fases (met steeds een week ertussen) door een Wizard heen, waarbinnen u gericht vragen beantwoord en specifieke inputs geeft (in de vorm van teksten / screenshots / documenten / URLs / video en/of screencasts).

  Projectplan bijschaven | Beoordeling + Consult op afstand

  Door in de week na iedere fase gericht terugkoppeling te geven krijgen we niet alleen datgene dat in uw hoofd zit concreet op papier (lees: in de Cloud), maar toetsen we eveneens of wij begrijpen wat u precies voor ogen heeft. Wij zullen daarbij een kritische benadering niet uit te weg gaan en u waar nodig gericht advies geven op technisch / UX / commercieel vlak.

  Na iedere fase werken wij uw inputs in de opvolgende week heel concreet uit tot een ’stukje’ van de uiteindelijke berg puzzelstukjes waar het projectplan in feite tot uitgroeit.
  Het betreft ook geen projectplan in traditionele zin – ofwel een lijvig, vastomlijnd boekwerk zonder ruimte voor voortschrijdend inzicht. In plaats daarvan kan de uitkomst van onze Wizard beter gezien worden als een semi-gestructureerde Roadmap, waarbinnen ieder onderdeel allereerst wordt uitgewerkt in een zogenaamde ‘User Story.’ Hierin staat wat er gemaakt moet worden, waarom en voor wie, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie en/of specifieke richtlijnen.

  Ontwikkeling op maat

  Tijdens de periode van drie weken creëert Newsourcing dus samen met u als opdrachtgever verschillende stapels puzzelstukjes. De stukken die ná die periode van drie weken ontbreken zijn voor later zorg; zo dwingen we richting en focus af.
  Ieder puzzelstukje vormt een User Story: een korte beschrijving (story) van wat een gebruiker (user) wil en waarom. Vervolgens sorteren we de grote en de kleine puzzelstukjes (lees: welke user stories kosten relatief weinig tijd en welke juist veel?)

  Door die stukjes vervolgens te ordenen en te sorteren brengen we structuur aan in de zelfverkozen chaos, die in onze visie noodzakelijk is tijdens het creatieve proces dat innovatie heet. We kijken daarbij welke (combinatie van) puzzelstukjes zo adequaat mogelijk bijdraagt aan het ultieme doel: zo snel mogelijk werkbare (delen van de) software opleveren. Deze werken we in de vierde week uit tot het daadwerkelijke projectplan in de vorm van een roadmap. Op die manier houden we zowel onszelf als de opdrachtgever scherp en gefocust en scheppen we we gezamenlijk binnen één maand orde en structuur in de brei van ideeën.

  Testen + Oplevering

  Onze aanpak – zowel projectmatig als v.w.b. ontwikkeling – vind haar oorsprong in Agile projectmanagementtechnieken zoals Scrum, Lean en Kanban. Voor de uiteindelijke invulling van de technische ontwikkeling biedt Newsourcing verschillende instapmodellen. Het is bij Newsourcing mogelijk om fixed-fee / per uur / per FTE / per sprint af te rekenen. Ongeacht het door u als opdrachtgever gekozen instapmodel; de hierboven omschreven aanpak en onze innovatieve software vormen samen de rode draad van onze dienstverlening.

  De uiteindelijke technische realisatie wordt – door één of meerdere ontwikkelaars – in Sprints uitgevoerd. Dat zijn korte periodes van een maand of een aantal weken, waarin een werkend stuk software wordt opgeleverd. In feite wordt dan een klein puzzeltje gelegd met van verschillende stukjes. Het doel is een werkbaar increment met het predikaat “afgerond.” Dit wordt door alle betrokkenen vervolgens zorgvuldig getest, zodat het als stand-alone onderdeel aan de opdrachtgever kan worden opgeleverd.

  Fine-tuning en debugging o.b.v. Feedbackrondes

  Ondanks het feit dat de Scrum methode voorziet in ‘hapklare brokjes’ software, betekent dat bepaald niet dat een onderdeel dat inmiddels als “afgerond” is bestempeld in de rest van het proces niet meer gewijzigd kan worden. Sterker nog: wij zijn – naast Scrum-adepten – fervent aanhangers van de Lean methode voor softwareontwikkeling. In één zin samengevat staat die aanpak voor: “Zie het grote geheel, maak kleine stappen, test meteen en leer snel.” De Lean-aanpak schrijft het snel en gericht ontwikkelen van een prototype (of Minimum Viable Product, kortweg MVP) voor, waarna het luisteren naar en leren van de uiteindelijke gebruiker(s) het allerbelangrijkste is. Vanuit deze gedachte is ook de Lean Startup beweging ontstaan.

  Terug naar Scrum: bij Newsourcing benoemen we twee Product Owners: de interne (één van onze eigen experts) en de externe (de opdrachtgever). Deze personen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het optimaal structureren en sequentiëren van de projectplanning. In overleg bepalen we welke User Stories uit de Product Backlog tijdens de Sprints worden opgepakt.

  Beheer, doorontwikkeling & Updates

  Nadat het eerste Prototype of MVP is afgerond begint het feitelijk pas. Waar men zich vroeger maanden of jaren opsloot in een ivoren toren om software te ontwikkelen, is vandaag de dag de eindgebruiker aan zet. Het devies is om goed te luisteren naar wat die gebruiker zegt, maar het gebruik ook adequaat te analyseren. De software moet zodanig opgebouwd zijn dat het doorvoeren van flexibele wijzigingen realiseerbaar is.

  Bovengenoemde Product Owners blijven dus ook ná oplevering intensief in contact, waarbij het online Newsourcing-dashboard nog altijd de leidraad vormt. Het onderhouden (beheer, updates, bugfixes) en doorontwikkelen van software zien wij als een doorlopend proces dat inherent is aan softwareontwikkeling. Het is bij ons mogelijk om daarvoor een abonnement af te nemen, waarvoor per uur / per FTE / per sprint tegoeden kunnen worden aangekocht (en via het systeem beheerd).

  maatwerk-software-cloud

  Unieke methode als catalysator voor software op maat

  Juist omdat zaken als project voorbereiding, het inrichten van de architectuur, opstellen van heldere documentatie en het adequaat formuleren van gerichte feedback vaak substantiële struikelblokken vormen bij softwareontwikkeling, nemen wij onze opdrachtgevers juist die facetten vrijwel volledig uit handen. Bij Newsourcing werken we ideeën uit tot user stories en roadmaps en vertalen we functionele feedback naar gerichte (en technisch onderbouwde) actiepunten. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze experts optimaal samenwerken om in goede harmonie tot uitgebalanceerde code te komen.

  Die gestroomlijnde samenwerking vindt zijn oorsprong in het hanteren van de Scrum methode. Dat is een flexibele manier om software te ontwikkelen, waarbij onze multidisciplinaire teams in korte sprints (snelle iteraties van 1-4 weken) werkende delen van de applicatie opleveren. Hierbij staat de functionaliteit voor de eindgebruiker (de ‘User Story’) centraal. Als opdrachtgever neemt ook u een belangrijke plaats in tijdens het Scrum ontwikkelproces. Daarbij krijgt de zogenaamde Product Owner de regie over de ontwikkeling. Bij Newsourcing benoemen wij een interne product owner (één van onze projectmanagers) en een externe product owner: U als opdrachtgever. Samen bepalen we samen de werkzaamheden die tijdens de sprints worden opgepakt. Ook dat wordt door het systeem gefaciliteerd! Zo werken we samen toe naar een werkbaar prototype.

  unieke-methode-software-op-maat