Newsourcing - Innovatieve software op maat
 

Tuinbestel.nl

Tuinbestel.nl Website Laptop Tuinbestel.nl Responsive Website Tuinbestel.nl Responsive Website Tuinbestel.nl Responsive Webdesign Tuinbestel.nl Mobiele Website Tuinbestel.nl Huisstijl

Tuinbestel.nl is een online applicatie gericht op mensen die een tuin willen laten aanleggen of hun bestaande tuin willen laten verbeteren. Zij vullen in een online vragenlijst snel en eenvoudig al hun wensen en eisen in. Na het versturen van dit formulier ontvangen zij op basis van de door hen ingevoerde gegevens direct een offerte op maat per e-mail, zodat ze meteen zien wat de werkzaamheden precies gaan kosten.

De applicatie is zodanig opgezet dat de beheerders zelf vragen kunnen invoeren en tevens de opties en de positie van deze vragen kunnen bepalen. Ook kunnen zij de vragen conditioneel maken en ten opzichte van elkaar positioneren. De vraag: “Hoe breed is uw tuin ” verschijnt bijvoorbeeld pas nadat de bezoeker antwoord heeft gegeven op de vraag ervoor.
De vragen en antwoorden kunnen door de beheerder worden voorzien van toelichtende teksten of verhelderende plaatjes, zodat het de bezoeker altijd duidelijk is waar antwoord op gegeven moet worden. De bezoeker kan open vragen invullen of kiezen uit een aantal opties, waar door de beheerder een waarde aan gekoppeld kan worden. Ook de verschijningsvorm van de opties is volledig dynamisch. Die kunnen als checkboxes worden getoond, maar ook als radio buttons of opties in een keuzelijst.

Op basis van de waarden die aan de vragen en corresponderende opties zijn gekoppeld kan de beheerder calculaties maken, welke vervolgens in de zogenaamde “offertebouwer” terug komen. Doordat het systeem de meest complexe wiskundige formules kan verwerken heeft de beheerder alle vrijheid in het opmaken van het offertesjabloon.
Nadat de bezoeker een offerte heeft aangevraagd, wordt deze online gegenereerd op basis van de inputs en direct als PDF-bestand per e-mail toegezonden. Tegelijkertijd wordt de aanvraag ook in het systeem gezet, zodat de beheerder volledig inzicht heeft in de verstrekte gegevens.

Om de offerteaanvraag ook daadwerkelijk in een order om te zetten, verstuurt het systeem eveneens automatisch herinneringen naar de consumenten, waarvan de frequentie en de inhoud ook weer door de admin van de applicatie beheerd kunnen worden. De beheerder kan precies zien wanneer deze herinneringen zijn verzonden.

Doordat eveneens een volledig CRM-systeem aan de applicatie is gekoppeld, zijn ook de sales- en aftersalestrajecten volledig gestroomlijnd. Per aanvraag kan de beheerder op overzichtelijke wijze zien welke antwoorden op welke vragen zijn gegeven, en daarmee hoe de offerte precies is opgebouwd. Aanpassingen aan de offerte kunnen eenvoudig worden doorgevoerd en het uitbrengen van een volledig nieuwe offerte is ook geen probleem. E-mails kunnen direct vanuit het systeem worden verstuurd en aanvullende afspraken die op basis van telefoongesprekken of salesgesprekken op bepaalde data en tijdstippen zijn gemaakt kunnen gemakkelijk in het systeem worden opgeslagen. Documenten kunnen aan klanten en/of orders worden gekoppeld, en met één muisklik kan de beheerder aangeven of deze inmiddels zijn afgehandeld.

Naast deze specifieke maatwerkfunctionaliteiten heeft de beheerder dankzij diverse Content Managementmodules eveneens de volledige controle over de meer standaard aspecten van de applicatie, zoals het beheren van pagina’s, bestanden, afbeeldingen en de indeling van het menu.

Met tuinbestel.nl heeft Mennes Creative op innovatieve wijze de zeer specifieke wensen van de opdrachtgever vertaald naar een online maatwerkapplicatie. Daarbij is de opdrachtgever volledige vrijheid geboden ten aanzien van het beheer van de applicatie, die gebruiksvriendelijk is opgezet en daarnaast goed vindbaar in de zoekmachines.

Door het bieden van dergelijke oplossingen stelt Mennes Creative organisaties in uiteenlopende sectoren en branches – in dit geval hoveniersbedrijven – in staat om dankzij innovatie hun processen te optimaliseren en te stroomlijnen. Dit resulteert bovendien in een direct voordeel ten aanzien van concurrenten; waar de consument eerst een offerte per e-mail of telefoon moest aanvragen en daarbij altijd even moest wachten tot één of meerdere bedrijven deze handmatig hadden opgemaakt is dat nu volledig geautomatiseerd en is de offerte direct beschikbaar.

Ook benieuwd hoe Mennes Creative uw organisatie kan bijstaan in het doorvoeren van procesverbeteringen door op innovatieve wijze gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet kan bieden? Vraag dan nu een geheel vrijblijvende brainstorm sessie aan met één van onze experts!