Newsourcing - Innovatieve software op maat
Alle Persberichten

PERSBERICHT - voor directe publicatie

Startup lost tekort aan ICT’ers op

‘Het Nieuwe Uitbesteden’ bewijst zichzelf als duurzame brug voor het outsourcen van softwareontwikkeling

Nadat vorig jaar al is gebleken dat in de ICT sector duizenden vacatures onvervuld blijven, leidt het tekort aan gekwalificeerde ICT’ers ertoe dat de groei van de branche nu verder stagneert, terwijl de vraag blijft groeien. Het uitbesteden van ICT-werkzaamheden naar lagelonenlanden lijkt hiervoor geen adequate oplossing. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat de verwachte 35% kostenvoordelen tegenvallen en 85% van de outsourcing trajecten niet de gewenste resultaten oplevert.

Newsourcing B.V. biedt een adequate oplossing voor deze uitdagingen. Op basis van jarenlange ervaring met een eigen ontwikkelafdeling in India heeft oprichter Sebastian Mennes besloten om de beschikbare kennis en capaciteit niet langer als ‘goedbewaard geheim’ binnen zijn internetbureau te bewaren. “Wij bieden ICT-capaciteit op abonnementsbasis met maandelijkse urentegoeden, waarbij doorlopende communicatie- en procesbegeleiding centraal staan. De afgelopen maanden hebben diverse pilots bewezen dat Newsourcing de kunst van het uitbesteden beheerst. Ons model biedt laagdrempelig toegang tot talentvolle ontwikkelaars, zonder dat outsourcing een hoofdpijn-dossierwordt.” Zo wordt het uitbesteden van softwareontwikkeling voor een brede doelgroep toegankelijk gemaakt.

Van vaste programmeur naar flexibele vaardigheden
De IT outsourcing-branche wordt traditiegetrouw gekenmerkt door staffing, waarbij bedrijven een programmeur op afstand tot hun beschikking krijgen. Dit biedt kostenvoordelen, maar vergt eveneens substantiële investeringen en brengt bovendien nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo moeten projecten meestal door de opdrachtgever worden voorbereid en aangestuurd, waarna veelal communicatieproblemen ontstaan. Ingegeven door cultuurverschillen, taalbarrières en gebrekkige voorbereiding slaagt slechts 15% van dergelijke constructies. Newsourcing slaat een nieuwe weg in, door de mogelijkheid te bieden om programmeer uren af te nemen in de vorm van een maandelijks abonnement. Prijzen zijn afhankelijk van kennis, vaardigheden en ervaring; disciplines kunnen flexibel worden ingezet.

Outsourcing 2.0; oplossingsgericht ontzorgen
Daarnaast ligt het zwaartepunt van de projectbegeleiding in Nederland. “Wij werken als een ware twee-eenheid samen met onze collega’s in India. Hun kracht ligt in het programmeren en testen, onze kracht ligt in het vertalen van de wensen van de opdrachtgever in vastomlijnde specificaties en concrete taken, maar ook in het begeleiden van de interculturele samenwerking” aldus Mennes. Opdrachtgevers krijgen via een online dashboard tijd- en plaats onafhankelijk inzicht in de verrichte werkzaamheden en kunnen daarop bijsturen. Newsourcing zorgt voor structuur, adequate voorbereiding en doorlopende begeleiding. “Dankzij onze totaaloplossing ontzorgen wij opdrachtgevers door de communicatie en werkprocessen te stroomlijnen. Tegelijkertijd waarborgen wij doorlopend de kwaliteit van het programmeerwerk. Zo zorgen wij ervoor dat zij niet in dezelfde valkuilen terecht komen als wij destijds, toen we in 2008 begonnen.”

Vallen en opstaan; geven en nemen
Want ook voor Mennes was het vinden van een lokale partner, het opzetten van een eigen Pvt. Ltd. (Indiase B.V.) en het optimaliseren van de overzeese samenwerking een proces van vallen en opstaan. Na een succesvolle soft launch dit voorjaar opent Newsourcing B.V. nu haar deuren voor een breder publiek en stelt zich ten doel de outsourcing-markt open te breken – op een overbruggende manier. “Natuurlijk betalen we goede salarissen en zorgen we voor verantwoorde arbeidsomstandigheden, maar uitbesteden blijft in z’n traditionele vorm toch een kwestie van hoofdzakelijk ‘nemen’. Wij willen daar iets tegenover stellen door mensen, culturen en kennis met elkaar te verbinden in onze steeds verder globaliserende wereld. Daarom gaat vijf procent van onze omzet naar de Stichting Verantwoord Uitbesteden, die zich in India inzet voor lokale kennisontwikkeling en groei, met ondernemerschap en internet als gemene delers,” besluit Mennes.

Download Persbericht
     
Foto's
Video's