Newsourcing - Innovatieve software op maat
 

Maatschappelijk Verantwoord Uitbesteden

Waarom wel fairtrade bananen maar geen eerlijke software?

Duurzame Webapplicaties, Desktoptoepassingen en Mobiele Apps op maat

Omdat het uitbesteden van softwareontwikkeling aan remote teams in outsourcing-bestemmingen vaak niet het gewenste resultaat oplevert, heeft Newsourcing de afgelopen tien jaar een methode ontwikkeld die veel voorkomende problemen bij het uitbesteden bij voorbaat beoogt te vermijden. Naast cultuurverschillen, taalbarrières en haperende processen vormt ook uitbuiting een (onderschat) probleem in de software outsourcing-industrie.  Het werken met specialisten uit lagelonenlanden heeft onmiskenbaar financiële voordelen, daar hoeven we niet omheen te draaien. In onze optiek gaat daar echter ook een zekere verantwoordelijkheid mee gepaard.

Bij Newsourcing geven wij om de mensen die onze organisatie máken, zetten in op gelijkwaardige verbinding en zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt 1% van onze omzet (ongeacht of er winst wordt gemaakt) gedoneerd aan de Stichting Verantwoord Uitbesteden, die zich in India inzet ter bestrijding van armoede en voedselschaarste. Verantwoord Uitbesteden betekent bij Newsourcing dus geven en nemen. Zo dragen uw online ambities direct bij aan een betere wereld!

Een verantwoorde methode voor het ontwikkelen van maatwerk software

Bij Newsourcing gaan wij zorgvuldig om met de mensen die het hart van onze onderneming vormen.  Door wederzijds respect, aandacht voor eenieders sterktes/zwaktes en een vlakke organisatiestructuur doorbreken wij culturele barrières en transformeren wij culturele verschillen juist tot sterke punten. Onder collectieve verantwoordelijkheid werken de mensen zonder wie onze organisatie geen bestaansrecht zou hebben in goede harmonie samen. Zo ligt de kracht van onze experts in Nederland in de technische infrastructuur, klantcontact en project management maar kunnen zij het daadwerkelijk programmeren van de software beter aan de kennis en kunde van hun collega’s in India over laten. In onze beide vestigingen geldt dat de mens en de ontwikkeling van zijn of haar talenten centraal staat in al onze processen. Wij investeren dan ook gericht in het welbevinden en de ontwikkeling van onze professionals. Want hoe competent onze experts ook mogen zijn; wij behandelen ze beslist niet als robots – en staan dat ook onze opdrachtgevers niet toe!

Onze organisatie functioneert onder collectieve verantwoordelijkheid, waarin de intrinsieke motivatie van de medewerkers centraal staat, hun talenten worden erkend en zij alle ruimte krijgen tot zelfontplooiing. Dankzij het feit dar er daarnaast doorlopend 1% van de omzet – ongeacht of er winst wordt gemaakt – aan de Stichting Verantwoord Uitbesteden wordt gedoneerd en onze professionals in Nederland doorlopend tijd en energie steken in projecten die Stichting ontplooit (zonder dat daar een vergoeding tegenover staat) onderstreept dat MVO voor Newsourcing geen loze kreet is, maar verankerd is in de fundamenten van onze organisatiestructuur. Het resultaat? Innovatieve oplossingen op maat, met een maatschappelijk verantwoord karakter.

De Stichting Verantwoord Uitbesteden

De Stichting Verantwoord Uitbesteden stelt zich ten doel online technieken in te zetten om voedsel problematiek te bestrijden, waarbij duurzame ontwikkeling (People / Planet / Profit) centraal staat. Het platform Sharefood.in – de afgelopen jaren door de Stichting ontwikkeld – vormt daartoe het speerpunt. Dit betreft een online applicatie waarmee de lokale bevolking in India zelf verbouwd voedsel met elkaar kan ruilen.

Daarnaast streeft Stichting Verantwoord Uitbesteden ernaar een bijdrage te leveren in het overbruggen van taal- en cultuurverschillen die een belemmerende rol kunnen spelen in de handel en samenwerking tussen Westerse en Aziatische landen. In een globaliserende wereld is een dergelijke overbrugging van groot belang, met name vanwege de sterke groei van veel Aziatische economieën. Hoewel het project Sharefood.in de primaire focus vormt, streeft de Stichting ernaar om de opgedane kennis over de ontwikkeling van online oplossingen te delen, door het geven van onafhankelijk advies ter plaatse in de vorm van trainingen, workshops, coaching trajecten en clinics.

In de toekomst streeft de Stichting Verantwoord Uitbesteden er eveneens naar om microkredieten in financiele vorm en/of in natura te gaan verstrekken. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van webwinkels aan lokale winkeliers, zodat zij hun goederen niet alleen in India, maar aan een wereldwijd publiek kunnen verkopen. De Stichting beoogt hiermee bij te dragen aan een oplossing voor de voedsel problematiek en bevordert tevens kennisuitwisseling en samenwerking tussen Westerse en Aziatische landen.

Meer weten over de Stichting Verantwoord Uitbesteden en Newsourcing B.V.? Neem dan contact met ons op!